Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Sint Josephstraat 14 in Haghorst 5089 NK

Sint Josephstraat 14

5089 NK Haghorst
Koopsom € 237.000,- v.o.n.

Omschrijving

De prijs als genoemd is per m2 incl. bouwplan.

Gelegen aan de rand van plan "De Welder" te Haghorst, een van de kerkdorpen van de gemeente Hilvarenbeek, bieden wij u twee bouwkavels aan bedoelt voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels zijn ca. 600 m2 groot en gelegen nabij een landelijke woonomgeving.

Het bestemmingsplan "kern van Haghorst, de Welder" is van...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

De prijs als genoemd is per m2 incl. bouwplan.

Gelegen aan de rand van plan "De Welder" te Haghorst, een van de kerkdorpen van de gemeente Hilvarenbeek, bieden wij u twee bouwkavels aan bedoelt voor de bouw van een vrijstaande woning. De kavels zijn ca. 600 m2 groot en gelegen nabij een landelijke woonomgeving.

Het bestemmingsplan "kern van Haghorst, de Welder" is van toepassing.

Onderstaand terft u de van toepassing zijn de regels aan.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Bouwen is van gebouwen is uitsluitend toegestaan;

a. ten behoeve van nutsvoorzieningen en met inachtneming van hoofdstuk 3, tot een bouwhoogte van maximaal 3 m;
b. ter plaatse van de aanduiding "garage" ten behoeve van de stalling van auto's en andere motorvoertuigen met inachtneming van hoofdstuk 3, en de regel dat de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste mag bedragen voor:

goothoogtebouwhoogte
a. gebouwen 3 m 5,5 m;
b. bouwwerken, geen

gebouwen zijnde - 2m.

4.2.2 Bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikel 4.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van hoofdstuk 3 en de regel dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten hoogste mag bedragen:

a. verlichting 6 m;
b. voorzieningen voor de verkeersgeleiding 10 m;
c. kunstuitingen 12 m;
d. speelvoorzieningen 6 m;
e. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde 2 m.

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "wonen" aangewezen gronden zijn bestemd voor het wonen met:
a. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': minimaal 2 aaneengebouwde en maximaal 4 aaneengebouwde woningen;
b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen;
c. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding 1": vrijstaande en twee-aan-een gebouwde woningen;
d. ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding 2": patiowoningen;

alsmede voor:
e. erven en tuinen;
f. aan huis verbonden beroepen;
g. paden;
h. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

met bijbehorende:
i. hoofdgebouwen;
j. onderbouwen;
k. aan- en uitbouwen;
l. bijgebouwen;
m. overkappingen;
n. overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

5.2 Bouwregels

Bouwen is uitsluitend toegestaan ten dienste van de in artikel 5.1 omschreven doeleinden en met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 3 en de volgende regels:
a. het aantal woningen mag maximaal het op de plankaart per bestemmingsvlak aangegeven aantal woningen bedragen;
b. de voorgevel van het hoofdgebouw mag uitsluitend in of maximaal 3 meter achter de voorgevellijn worden gebouwd;
c. per blok van rijenwoningen mogen ten hoogste vier hoofdgebouwen aaneen worden gebouwd;
d. de diepte van het hoofdgebouw van vrijstaande, dubbele en rijenwoningen mag ten hoogste 13 m bedragen;
e. de inhoud van een hoofdgebouw dient ten minste 250 m3 te bedragen;
f. onderbouwen zijn uitsluitend toegestaan onder de bovengrondse bebouwing;
g. op het bouwen van onderbouwen is tevens artikel 7.2 van toepassing;
h. de afstand van vrijstaande en twee-aan-eengebouwde en hoofdgebouwen aan de niet aangebouwde zijde tot de zijdelingse perceelsgrens dient aan de niet aaneengebouwde zijde ten minste 2,5 m te bedragen;
i. aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend op een afstand van ten minste 3 m achter de bouwgrens van hoofdgebouwen worden gebouwd;
j. het gezamenlijk te bebouwen oppervlak van aan- en uitbouwen en bijgebouwen, inclusief overkappingen, mag ten hoogste 50% van de bij het hoofdgebouw behorende zij- en achtererf bedragen tot een maximum van 100 m2, met dien verstande dat een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 25 m van het zij- en achtererf onbebouwd en onoverdekt dient te blijven;
k. de diepte van aan- en uitbouwen en overkappingen aan de achtergevel van het hoofdgebouw mag ten hoogste 4 m bedragen, met dien verstande dat de diepte van het hoofdgebouw en de aan- en uitbouwen en overkappingen gezamenlijk niet meer dan 17 m mag bedragen;
l. op het bouwen van tot het hoofdgebouw behorende ondergeschikte bouwdelen, zoals erkers, is tevens artikel 7.3 van toepassing;
m. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten hoogste bedragen, voor:

goothoogtebouwhoogte
1. hoofdgebouwen zie kaart zie kaart;
2. aan- en uitbouwen 3 m 5,5 m;
3. bijgebouwen
•ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding 2"
• 3 m 3 m;
• overige 3 m 5,5 m;
4. erfafscheidingen voor de gevellijn - 1 m;
5. van erfafscheidingen achter de gevellijn - 2 m;
6. van overige bouwwerken
• geen gebouwen zijnde - 3 m.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 237.000,- vrij op naam Specificatie inclusief BTW Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging In woonwijk en landelijk gelegen Indeling Perceeloppervlakte 600 m²

Foto's

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.