Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Te koop
Bugtje in Duizel 5525 DE

Bugtje

5525 DE Duizel
Koopsom € 187.792,- k.k.

Omschrijving

1. ALGEMEEN
Deze brochure is informatief. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze brochure aangegeven prijzen gelden vanaf 1 januari 2020.

2. GRONDVERKOOP

2.1. Wie komen in aanmerking
Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking.

2.2. Bouwrijpheid van de uit te geven kavels
De uit te geven...
Lees meer

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

1. ALGEMEEN
Deze brochure is informatief. Aan onvolkomenheden in de vermelde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze brochure aangegeven prijzen gelden vanaf 1 januari 2020.

2. GRONDVERKOOP

2.1. Wie komen in aanmerking
Iedereen ouder dan 18 jaar komt in aanmerking.

2.2. Bouwrijpheid van de uit te geven kavels
De uit te geven kavels zijn reeds bouwrijp gemaakt. De grond wordt geleverd in de huidige staat (zie
ook de algemene verkoopvoorwaarden).

2.3. Verkoopprijzen
De kavels zijn op de bijgevoegde situatietekeningen weergegeven. De BTW bedraagt thans 21%. Een
eventuele wijziging van dit percentage wordt doorberekend. De prijzen zijn exclusief bijkomende
kosten, zoals notariële kosten, kadastrale kosten en kosten voor riolering (standaardaansluiting
€ 201,00 prijspeil 2020). De aanleg van één standaard inrit is bij de grondprijs inbegrepen.

Kavel          Type          Oppervl.  Prijs incl. 21% BTW   Status
Kavel 24 *   Vrijstaand  500 m2   € 193.600,-
Kavel 39 *   Vrijstaand  490 m2   € 189.728,-
Kavel 42 *   Vrijstaand  467 m2   € 180.822,-                Gereserveerd
Kavel 45      Vrijstaand  696 m2   € 269.491,-               Gereserveerd
Kavel 46      Vrijstaand  485 m2   € 187.792,-
Kavel 47      Vrijstaand  523 m2   € 202.506,-               Gereserveerd
Kavel 48      Vrijstaand  468 m2                                     Verkocht
Kavel 49      Vrijstaand  708 m2   € 274.138-                Gereserveerd
Kavel 54      Vrijstaand  619 m2   € 238.902,-
Kavel 54a    Vrijstaand  623 m2   € 241.226-
Kavel 55      Vrijstaand  649 m2   € 251.293,-
Kavel 56      Vrijstaand  819 m2   € 303.758,-
Kavel 57 **  Vrijstaand  898 m2   € 319.053,-
Kavel 58      Vrijstaand  754 m2   € 291.174,-
Kavel 59 **  Vrijstaand  803 m2   € 300.661,-

De beschikbaarheid van de kavels is een momentopname en kan ten opzichte van de bovenstaande tabel
gewijzigd zijn. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een reservering op een kavel geldt
pas op het moment dat deze schriftelijk is bevestigd.
* voor deze kavels gelden aanvullende bepalingen ten behoeve van de erfafscheiding.
** voor deze kavels gelden aanvullende bepalingen ten behoeve van de erfafscheiding.

2.4. Verkoopvoorwaarden
De verkoop van de bouwkavels vindt plaats onder ‘Algemene voorwaarden voor de
verkoop van bouwkavels door gemeente Eersel aan particulieren d.d. 9 november 2012’.
De koper kan vrij bepalen bij welke notaris de notariële akte wordt gepasseerd.

2.5. Bijzondere (verkoop)voorwaarde(n)
In het plan is een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Per woning dient het water dus ook gescheiden
te worden aangeleverd via een vuilwateraansluiting en een regenwateraansluiting.
Het vuilwater uit de woning wordt aangesloten op het vuilwaterriool van de gemeente.
Het regenwater, afkomstig van daken en verhardingen wordt aangesloten op een infiltratieriool. De
aansluitkosten bedragen € 201,00 per woning (prijspeil 2020).

2.6. Uitzetten kavels
Vóór de datum van feitelijke ingebruikneming van de grond, worden de grenzen door de gemeente in
het terrein aangeduid en aan koper op diens verzoek aangewezen.

3. BESTEMMINGSPLAN EN OVERIGE VAN BELANG ZIJNDE VOORSCHRIFTEN

3.1. Bestemmingsplan
In het totale plangebied Duizel-Noord is een invulling met circa 70 woningen voorzien. De uit te geven
kavels zijn opgenomen in een bestemmingsplan dat digitaal raadpleegbaar is via de website van de
gemeente Eersel, https://www.eersel.nl/duizel-noord
Behalve het ruimtelijk aspect is er ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan kunt
u eveneens digitaal raadplegen via de website van de gemeente Eersel.

3.2. Overige van belang zijnde zaken
De gemeente Eersel stimuleert de bouw van duurzame gebouwen. Daarom stelt de gemeente gratis
het programma GPR-gebouw ter beschikking, om bij nieuwbouw en bij grote verbouwingen van
bestaande woningen inzicht te geven in de duurzaamheid van een gebouw. Het programma berekent
een score op de onderdelen energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde en kan
met behulp van uw architect worden gebruikt. De gemeente Eersel heeft als ambitie een GPR-gebouw
eis van 7,5 gemiddeld met een minimum van 7,0 voor het onderdeel energie. Meer informatie over het
programma is te vinden op www.gprgebouw.nl .Wilt u ook gebruik maken van GPR-gebouw? Via
omgevingsvergunning@eersel.nl kunt u voor uw project een inlogcode aanvragen.
Naast de toepassing van GPR-gebouw heeft de gemeente Eersel de ambitie gebouwen te realiseren
met een 25% scherpere energieprestatie dan wettelijk vereist. Uw architect maakt bij uw bouwplan
voor de nieuwbouw of grote verbouwing van uw woning een energieprestatieberekening. Met het
rekenprogramma kan worden bepaald op welke wijze aan de wettelijke eisen en de scherpere ambitie
van de gemeente Eersel kan worden voldaan. De berekening voegt u bij uw aanvraag voor een
omgevingsvergunning. Meer informatie over klimaat en energie vindt u op onze website. In de bijlage
treft u een folder aan over duurzaam bouwen.
Wet Voortgang Energietransitie
Sinds 1 juli 2018 is de wet Voortgang Energietransitie van kracht. Het gevolg van die wet is dat
nieuwbouw niet langer op mag worden aangesloten op het aardgasnet. Deze wetswijziging werkt door
op het bouwbesluit. U dient hier bij de bouw van de woning rekening mee te houden.

3.3. Nadere informatie
Voor nadere informatie over:
- het bestemmingsplan kunt u terecht bij Telefonisch InformatiePunt of de gemeentebalie,
telefoonnummer: 0497-531 300
- de gronduitgifte kunt u terecht bij Koen Bierens van het team Vastgoed, via het telefoonnummer:
0497 – 531 300.
Overdracht Status Beschikbaar Koopsom € 187.792,- kosten koper Specificatie inclusief BTW Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg en in woonwijk Indeling Perceeloppervlakte 500 m² Kadasteroppervlakte 485 m² Kadastrale gegevens Gemeente Eersel Sectie H Perceelnummer 1205 Oppervlakte 485 m² Eigendomssituatie Volle eigendom
U kunt de brochure hier downloaden
U kunt de brochure hier downloaden

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring